Energetický štítek

PENB - PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Jedná se o vyhodnocení roční potřeby energie na vytápění, přípravu teplé vody, úpravu vnitřního prostředí klimatizačním systémem (vlhčení a sušení vzduchu), chlazení, větrání a osvětlení včetně pohonů podpůrných systémů, jako jsou čerpadla, motory a ventilátory.

Hodnocení se provádí na základě vypočtené energetické náročnosti budovy (tj. roční potřeby energie) vztažené na 1 m2 celkové podlahové plochy a porovnání s referenční hodnotou.

 

Průkaz ENB bude vyžadován novelou zákona č. 406/2000 sb. s účinností od 1. ledna 2013
1. 1. 2013 vstoupí do platnosti novela zákona č. 406/2000 sb. podle které bude povinnost zpracovat průkaz ENB rozšířena:


(A) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit zpracování průkazu:

1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy

2. při pronájmu celé budovy


(B) Předložit průkaz ENB nebo jeho ověřenou kopii:

1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy

2. možnému nájemci budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy

 

PENB - kdy ho nemusíte mít
Požadavky na energetickou náročnost budov nemusí být, podle ustanovení § 6a odst. 8 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění, mimo jiné splněny :
při změně dokončené budovy v případě, že vlastník budovy prokáže energetickým auditem, že to není technicky a funkčně možné nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy, její provozní účely nebo pokud to odporuje požadavkům zvláštního právního předpisu (např. zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči)

  • u budov dočasných s plánovanou dobou životnosti do 2 let
  • u budov experimentálních
  • u budov s občasným užíváním, zejména pro náboženské činnosti
  • u budov obytných, které jsou určeny k užívání kratšímu než 4 měsíce v roce
  • u budovy samostatně stojících o celkové podlahové ploše menší než 50 m2
  • u budov obsahující vnitřní technologické zdroje tepla
  • u výrobních budov v průmyslových areálech
  • u provozoven a neobytných zemědělských budov
  • s nízkou roční spotřebou energie na vytápění
  • Platnost průkazu ENB je 10 let